§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Firma Medi Star Katarzyna Socha NIP 7123256019 prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną oraz pozwala na składanie zamówień poprzez stronę internetową www.medi-star.pl [dalej „Strona”], na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Złożenie zamówienia poprzez stronę jednoznaczne jest z wyrażeniem chęci zawarcia umowy Kupna-Sprzedaży produktów wskazanych w koszyku. Umowa kupna sprzedaży zawierana jest na podstawie dokumentu sprzedaży wystawianego przez Sprzedawcę.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że na stronie produktu podana jest inna informacja.

§ 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta w serwisie www.medi-star.pl oraz podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia automatycznie wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Firma Medi Star Katarzyna Socha zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez klienta,  w szczególności weryfikacji kwalifikacji  oraz do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie internetowej przy zamawianym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu sprzedaży.
 6. Firma Medi Star Katarzyna Socha zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego części, jeżeli towar nie znajduje się w magazynie. Klient każdorazowo zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o fakcie braku towaru, a wartość towaru zostanie odjęta od całości zamówienia.

§ 3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności z oferowanych przez Sklep możliwości, określonych na Stronie.
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Koszty dostawy.

§ 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych na adres wskazany przez Klienta w formularzu lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie przedsiębiorstwa.
 2. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty za towar przelewem na konto Sprzedającego lub za pobraniem u kuriera.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, pod warunkiem dostępności zamawianych towarów.
 4. W przypadku odbioru osobistego, Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie 3 dni, od wysłania wiadomości e-mail z powiadomieniem o przygotowaniu paczki do odbioru.

§ 5

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu należy niezwłocznie (w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki) w formie pisemnej, bądź poprzez wiadomość e-mail zawiadomić Sklep. Nie uznaje się zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznych.
 2. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest dokument sprzedaży.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), różnice w wyglądzie prezentowanych na zdjęciach towarów, nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, bądź za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie 1.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie 1, przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, na adres podany w formularzu odstąpienia.
 4. Zwracany towar powinien być w stanie niepogorszonym, nie może nosić śladów eksploatacji oraz powinien być kompletny. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 5. Jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania lub jest uszkodzony, Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami stanowiącymi różnicę wartości towaru fabrycznie nowego a zwracanego. Wartość towaru zwracanego określa Sprzedawca.
 6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

§ 7

Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony internetowej- firma Medi Star Katarzyna Socha.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. umożliwienie stworzenia profilu preferencyjnego Użytkownika, dzięki któremu, możliwe będzie wysyłanie propozycji zakupu innych towarów zbliżonych do dotychczas zamawianego.
 5. W ramach serwisu stosowane są pliki cookies „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Są to:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej.
 8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu takich jak: koszyk, lista zakupów, oferta.
 9. Każdy Użytkownik sklepu, oświadcza, iż wyraża zgodę na stosowanie przez Sklep w ramach prowadzonej przez niego witryny internetowej, plików cookies. Informacje na temat sposobu korzystania, celu przechowywania informacji, jak i możliwości odmowy zgody na używanie plików cookies, można znaleźć w Polityce prywatności.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez sklep poprzez formularze zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówienia, celów marketingowych oraz konkursowych.
 2. Założenie konta na stronie www.medi-star.pl równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Do obowiązków Sklepu należą przede wszystkim:
  1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
   1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
   2. nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych;
   3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Sklep.
 4. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem, na co Klient składając zamówienie wyraża zgodę.
 5. Sklep, prowadzący rejestr o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2), umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, weryfikowanie oraz usuwanie. W przypadku usunięcia przez Klienta swojego indywidualnego konta, poprzez poprawne wypełnienie i złożenie formularza, jego dane osobowe widniejące w rejestrze, zostaną niezwłocznie z niego usunięte, o czym Sklep powiadomi Klienta.

§ 9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie internetowej (w tym zdjęć, dokumentów i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.medi-star.pl/regulamin. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami transakcji będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W przypadku rozstrzygania ewentualnych sporów prawem właściwym do ich rozstrzygania wynikających z realizacji umowy będzie prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH

OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

(RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na

terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania

Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w

sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Medi Star Katarzyna Socha z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 14b/73 (dalej „Medi Star”) m.in. operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem

www.medi-star.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu

Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: adres e-mail: kontakt@medi-star.pl

adres pocztowy: Medi Star ul. Pełczyńskiego 14b/73, 01-471 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez

Medi Star?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania zamówień na towary sprzedawane w sklepie Medi Star;

zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji w sklepie Medi Star w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Medi Star, którym jest:

prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów sklepu Medi Star;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą stacjonarną i elektroniczną;

monitorowanie Twojej aktywności między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług;

windykacja należności;

prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc założyć konto w sklepie internetowym oraz dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym lub internetowym wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

adres email lub login, hasło oraz informacje kontaktowe (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres do faktury, ewentualnie adres do wysyłki, nr NIP, telefon kontaktowy)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować twojego zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Medi Star w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub

do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Medi Star zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez

profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.